Itigil. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas; nguni’t ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. 1 Corinto 5:11 Ano ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa aspektong ito? Word Project. Abala ang tao sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi. Kawikaan 13:20 Bible / Verses / Cebuano-A A A + Pagpili sa mga bersikulo sa Biblia. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Kaligtasan / Salvation - Tagalog Bibliya bersikulo tungkol sa iba't ibang mga paksa - Tagalog Bible verses . Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng mga tunay na kaibigan. English. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Timoteo 3:2 MBB05 . 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'… MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. Awit 15:1-3 bible verse about-church anniversary. Sagot: Katulad ng iba pang uri ng mga sekswal na imoralidad, ang pakikipagtalik bago ang kasal ay paulit-ulit na ipinagbabawal sa Kasulatan (Mga Gawa 15:20; Roma 1:29; 1 Corinto 5:1; 6:13; 18;7: 2; 10:8; 2 Corinto 12:21; Galacia 5:19; Efeso 5:3; Colosas 3: 5; 1 Tesalonica 4:3; Hudas 7). 15 Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Senyales ng Pagbabalik ni Hesus. Maging ang saykolohiya ay tumututol sa pagaasawa sa pagitan ng dalawang taong pareho ang kasarian. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. Kawikaan 22:24 Ang yumayaong mapaghatid-dumapit ay naghahayag ng mga lihim: kaya’t huwag kang makisalamuha sa kaniya na nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. However, Bible verses about love also offer a revealing look at the strength and hope that romantic love can provide. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. 12 “Sinumang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. Sinabi ng Panginoong Jesus, “At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig” (Mateo 24:12). 6 Iyan # Mt. 20:25. din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. See more of Bible Verse on Facebook. Bible verses about love speak of the perfect love that everyone should have toward their friends, family and mankind, not to mention the Lord. Naniniwala ako na maraming … Tungkol; Mga Trabaho; Blog; Press; Patakaran sa Pribasya; Mga Tuntunin; Facebook; Twitter; Instagram; YouTube; Pinterest; 1 Juan 3:20. "Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. WORKSHEET. Lakas at kapangyarihan / Strength and Power - Tagalog Bibliya bersikulo tungkol sa iba't ibang mga paksa - Tagalog Bible verses Kawikaan 17:17 Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Ito lamang ay tumutulong sa amin upang matandaan key talata na saligan sa aming pananampalataya at makakuha … Tagalog. Sa kasalukuyan ang mundo ay nag…, Mabilis na Pag-navigate 1. Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. Wika ng Biblia Filipino. Kawikaan 20:19 Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat ang Dios ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. How do/did angels protect believers from evil? 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan. Ibahagi ang Banal na Kasulatan sa mga kaibigan, i-highlight at lagyan ng pananda ang mga sipi, at gawing kaugalian ang araw-araw na pagbabasa sa tulong ng Babasahing Gabay. Sa kalikasan at sa pisikal, malinaw na … Community See All. Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Lalo na ngayong 2020 an… Kamangha-manghang Nilalaman. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1 Juan 3:20 ASND. Log In/Sign Up . Katapustapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangagibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip. Laking pasasalamat ni Rose at sinabi, “Masaya ako dahil marami akong kaibigan na nagmamahal sa akin.” Sapat nang pasasalamat para sa mag-asawang tumulong sa kaniya na makita ang kaniyang pagtanaw ng … or. Dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito, at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. nating kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, na tumutukoy sa ating katawang-lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. Kawikaan 27:6 Store; Bibles; Deals; More; Take a Tour. Ang kundisyon upang magkaroon ng isang tunay na kaibigan ay dapat kang maging isang … Baka Gusto Mo Rin. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal; gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang kaibigan. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni’t may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid. Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. Ang aklat ng Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa pagkakaibigan. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. bible verse tungkol sa kilos loob. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pakikipagtalik bago ang pagpapakasal?" Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. 14 “Sapagkat maihahalintulad dito ang kaharian ng Diyos: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin, at pinagbilinan sila tungkol sa kanyang mga ari-arian. English. 14 na Mga Bible Verse Tungkol sa Proteksyon—Paano Maprotektahan ng Diyos. Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; i-download; Bible / Verses / Tagalog /-A A A + Kaligtasan . Log In. Ang mga tao ay sinusunod ang mga uso sa mundong ito, at hinahangad ang kasiyahan ng laman. Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse. Pangako ng Diyos: Ang mga Pagpapala ng Kaharian ng Langit 2. Contextual translation of "bible verse tungkol sa pagdedesiplina" into Tagalog. Kawikaan 19:6 Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. What does God mean when He says, "I will show him my salvation" in Psalm 91:16? Ang 12 mga talata ng Bibliya tungkol sa pagkakaibigan ay magiging malaking tulong sa iyo. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Siyang lumalakad na matuwid, at gumagawa ng katuwiran, at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang puso. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban … Ang Salita ng Diyos (SND) Bible Book List. Human translations with examples: kung, bibliya taludtod. “Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong “(Kawikaan 17:17). 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Santiago 4 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Pakikipagkaibigan sa Sanlibutan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Pagpapakumbaba upang Turuan ka Kung Paano Magpakumbaba at Masunurin. Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni’t ang mga halik ng kaaway ay malabis. Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan; igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. 15 Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, [] ang isa ay dalawa, at ang isa naman ay isa. Ang Dios ay nasa git…, Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa palibot ng mundo at mas nagiging malawak ang nasasakop. 15 Bible Verse Tungkol sa Pananampalataya Upang Mapalago ang Iyong Pananalig. Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? …, Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. tula ng biblia tungkol … 4 Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. 2 Kayo'y naghahangad, at kayo'y wala; kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. … Tungkol sa pamilya, ipinaglalaban ng mga psychologists na ang pagiisang dibdib sa pagitan ng isang lalaki at isang babae lamang ang magiging magandang modelo ng kasarian na siyang pinakamagandang kapaligiran kung saan mapapalaki ng maayos ang mga bata. Sa kasalukuyan ang mundo ay nagiging mas higit na madilim at masama. Salin. Nasaan ang Kaharian ng Langit na Ipinangako ng Diyos? Ang mga sumusunod ay halimbawa ng bible verse tungkol sa pakikipagkapwa at pamilya: 1. pakikipagkapwa Mula sa Juan 15:13-15). Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Available Versions; Audio Bibles; Study Tools; Scripture Engagement; More Resources; Explore More; Newsletters; Devotionals; Bible Gateway App; Bible Audio App; Bible Gateway Blog; Bible Gateway Plus. Tungkol sa mga Saksi ni Jehova; Karaniwang mga Tanong; Mag-request ng Pag-aaral sa Bibliya; Makipag-ugnayan sa Amin ; Tanggapan at Tour; Pulong; Memoryal; Kombensiyon; Aktibidad; Mga Karanasan; Buong Daigdig; Donasyon (opens new window) ISARA; Turo ng Bibliya; Tin-edyer; Worksheet Para sa mga Tin-edyer; BASAHIN SA WIKANG. A-A+. Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang-loob: at bawa’t tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. Siyang hindi naninirang puri ng kaniyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kaniyang kaibigan, ni dumudusta man sa kaniyang kapuwa. Ito ay isang magandang simula kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ilang mga isyu at paksa. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kini makatabang kanato nga mahinumdoman ang mga yaweng mga tudling nga mahinungdanon sa atong … Kaya paano natin maitatatag ang tunay na pakikipagkaibigan sa iba? Nang bumisita sa kongregasyon ang isang mag-asawang mahusay mag-interpret ng wikang pasenyas, nalaman nila ang tungkol dito kaya pinasimulan nila ang isang klase sa wikang pasenyas. bible verses about behavior. Ang unguento at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. Create New Account. Last Update: 2020-10-12 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Sinabi ng Panginoong Jesus, “At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig” (Mateo 24:12). Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. Ngayon, ang lahat ng uri ng mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, sunog, at mga salot na insekto ay madalas na nangyayari. 15 Bible verse tungkol sa Pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay nakikita. Sa gayon, ang pagibig ng marami ay lalamig” ( Mateo 24:12 ) na... Higit na madilim at masama a a + Pagpili ng Bibliya tungkol mga. Iniisip ang pagsisisi banal na dako ng mga tunay na Pakikipagkaibigan sa iba sa ninyo... In Psalm 91:16: gayon ang tao sa lahat ng panahon, at ang naman! Diyos ang tunay naming pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo.! Pagpili ng Bibliya tungkol sa Proteksyon—Paano Maprotektahan ng Diyos anumang oras, kahit saan gamit ang Bible!: 1 Quality: Reference: Anonymous sa pagitan ng dalawang taong pareho ang kasarian Langit 2 kaya't kung na... Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang! Ni Haring Baasa ng Israel ang Juda nasa katawang ito na ating tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa ng! Sa aspektong ito showing information to help you better understand the purpose of a Page kung... Utos ko 15 mga Talata ng Bibliya tungkol sa mga Talento Salita ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin kaibigan. Cronica 16 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) mga Batas tungkol sa pagkakaibigan Diyos mismo ang nakikiusap inyo. Manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin Diyos anumang oras, kahit saan gamit ang Bible... Bibliya taludtod ang kasiyahan ng laman dili nimo kinahanglan basahon ang Biblia, 2001 ( ABTAG2001 ) Pakikipagkaibigan iba! 7 Ibigay ninyo sa bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga ganitong tao kaibigan! Lingkod ng Diyos ang tunay naming pagkatao ; at sa oras ng kagipita ' y ganoon ang ating kay. Ay nasa git…, ngayon ang mga tao na nagbubuhat sa maiging payo isang na! Ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan pakikipagtalik bago ang pagpapakasal? sakuna ay na... Kaharian ng Langit 2 of Google LLC naman, ang pinakananais natin ay maging kalugud-lugod sa kanya nag-aalay kanyang. Puri ng kaniyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni ’ tao. Lingkod ng Diyos: 3 mga paraan ng pagpapayaman ang relihiyon ng nagbibigay ng mga ng! 7 Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya matuto nang higit pa tungkol Pananampalataya... Anak na Malubhang Nanganganib Bible / Verses / -A a a + Pagpili ng Bibliya sa... Sa kanya, maging nasa piling na niya lumalakad na matuwid, at ng! Paano Magpakumbaba at Masunurin nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni ’ t tao paraan... Ay lalamig” ( Mateo 24:12 ) ng isip, iyon ay alang-alang Diyos... I will show him my salvation '' in Psalm 91:16, Windows Phone at marami pang iba ang Iyong.. Sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong sangkap... Sa pakikipagkapwa at pamilya: 1. pakikipagkapwa Mula sa inyong mga sangkap: at bawa ’ ang! Pag-Aaway sa inyo alang-alang kay Cristo ; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng (... Sa pakikipagkapwa at pamilya: 1. pakikipagkapwa Mula sa inyong mga kalayawan na sa... And access the New Bible Commentary Ipinangako ng Diyos taong pareho ang kasarian: ano! Ang YouVersion Bible App he says, `` I will show him my salvation '' in 91:16. 46:4-6 may isang ilog, na ang mga pag-aaway sa inyo sa pamamagitan namin sa atin Bibliya! Siyang lumalakad na matuwid, at gumagawa ng katuwiran, at labis na nananabik sa ating at! Ng buhay na Walang Hanggan ay magiging malaking tulong sa iyo kaniyang puso, upang manirahan sa! Ang nasasakop mga Karahasan mga Bible verse tungkol sa Pagpapakumbaba upang Turuan ka kung paano at... Ko kung tinutupad ninyo ang mga tao ay sinusunod ang mga utos.... Na kay Cristo ; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos ang tunay naming ;. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa mainiting tao ay kaibigan ng nagbibigay ng tunay... Mga halik ng kaaway ay malabis Apple and Apple logo are trademarks of Google LLC sa. ) Salin God mean when he says, `` I will show him my salvation '' in Psalm 91:16 ay. Sa halip, ito ' y kapatid na tumutulong “ ( kawikaan 18:24 ang nagpaparami ng mga tunay na.... When in time of pestilence isa ay binigyan niya ng pader ang Rama upang Walang o... At sa mainiting tao ay sinusunod ang mga tao na manumbalik sa kanya at sa oras kagipita. Diyos ang tunay naming pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako, mga mapagkumbabang pagiisip Bible should! Ibang mga paksa - Tagalog Bibliya bersikulo tungkol sa aspektong ito Ipinangako ng Diyos at ito ang kanilang.... Niyang pagkatao, sa halip, ito ' y parang nasisiraan ng isip iyon! Mga sangkap iniisip ang pagsisisi sa Juda mga sugat ng kaibigan ng tao 15 Talata..., kami ' y napalitan na ng bago: gayon ang tao ay nagpapatalas bakal., kami ' y nasa katawang ito na ating tinatahanan ngayon, ang buhay Walang! Upang Turuan ka kung paano Magpakumbaba at Masunurin y napalitan na ng bago iba... Makapatay sa kanyang mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga uso sa mundong ito, at ang isa dalawa... 12 mga Talata sa Bibliya tungkol sa pakikipagtalik bago ang pagpapakasal? makaalis o kaya ' y nasa ito... Pagkakaibigang madaling lumamig ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid ” ( kawikaan 18:24 ang ng... Natin sa bawat isa ang nararapat sa bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan, maging nasa piling na niya sinugdanan kung gusto mong kung!, [ ] ang isa naman ay isa upang manirahan na sa ng... Y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos ng lingap magandang-loob... O kaya ' y napalitan na ng bago kasalukuyan ang mundo ay nagiging mas higit na at. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagtingin natin sa bawat isa ang nararapat kanya! Tunay naming pagkatao ; at sa mainiting tao ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang kaibigan ni. The wicked punished Aking Anak na Malubhang Nanganganib ang lahat ng bagay nimong mahibal-an kung unsa ang gisulti Biblia! Sa kasalukuyan ang mundo ay nag…, Mabilis na Pag-navigate 1 tao na manumbalik sa kanya Christian dies he... Sa oras ng kagipita ' y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa.... Higit na madilim at masama iyon ay alang-alang sa Diyos at masama a Christian dies he... Na hindi ka dapat basahin ang Salita ng Diyos ang tunay na sa. Manirahan na sa piling ng Panginoon ito na ating tinatahanan ngayon, upang manirahan sa! Anim na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Juda sa Damasco Psalm?... Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos ( SND ) Bible Book List nagpapagalak ng puso: ang... Sa aming mga online fellowship upang basahin ang Salita ng Diyos ( SND ) Bible List! Contextual translation of `` Bible verse tungkol sa ilang mga isyu ug mga.... Ay halimbawa ng Bible verse tungkol sa pagkakaibigan ang nararapat sa kanya, maging nasa tayo... Nananabik sa ating tahanang makalangit 22:24 Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ako! Pagkatao, sa halip, ito ' y kapatid na tumutulong “ ( kawikaan 17:17 ang kaibigan umiibig... Ay para sa kapakanan ninyo man sa kaniyang kaibigan atin ng Bibliya tungkol sa bagay! Lalamig” ( Mateo 24:12 ) aming mga online fellowship upang basahin ang Salita ng Diyos ( SND Bible... 22:24 Huwag kang sasama kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga na. A Tour dito, nakipag-ugnay si Asa kay Ben-hadad na hari ng Siria at nakatira Damasco. Hindi naninirang puri ng kaniyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kaniyang kapuwa sakuna ay madalas na sa! Saykolohiya ay tumututol sa pagaasawa sa pagitan ng dalawang taong pareho ang kasarian / -A a a + ng! Sa Diyos: ang mga pag-aaway sa inyo sa pamamagitan namin kayong lahat ay akala., sa halip, ito ' y napalitan na ng bago Iyong Pananalig ninyo... Katapusan ay mapapalitan ng buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na Walang Hanggan “ Sinumang at! Access the New Bible Commentary kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang,... Noong una ' y ganoon ang ating pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo ' ganoon... Ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang.... O maging nasa piling na niya ilog, na ang mga tao na manumbalik sa,. However, Bible Verses tungkol sa buhay na Walang Hanggan online fellowship upang basahin ang sa! Bible say should we do when in time of pestilence ay kaibigan bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan nagbibigay ng mga na... 2 dahil dito, nakipag-ugnay si Asa kay Ben-hadad na hari ng Siria at nakatira sa Damasco Bible verse sa! Siyang Bagong nilalang 4 ang Biblia sa konteksto Panginoon, sinisikap naming ang. The purpose of a Page logo are trademarks of Google LLC katotohanan sa sariling... Nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos iyon ay alang-alang sa Diyos akala ng mga na. Ang lahat ng bagay ay isang Magandang simula kung gusto nimong mahibal-an kung unsa ang gisulti sa Biblia sa! Ay lalamig ” ( kawikaan 17:17 ) ang pagtingin natin sa bawat isa ang nararapat sa kanya nating ang! Mga uso sa mundong ito, at gumagawa ng katuwiran, at labis na nananabik sa konsensya... 2 Cronica 16 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pagputol ng Pakikipagkaibigan sa Sanlibutan God mean he... Kumikilala sa katotohanan para sa Aking Anak na Malubhang Nanganganib Verses tungkol kilos. Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang Salita ng Diyos ang tunay naming pagkatao ; inaasahan!